Bijstand van Turkse en Marokkaanse Nederlanders stopgezet

sociale verzekeringsbank, svb
Foto: Vysotsky

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft van meerdere Turkse en Marokkaanse Nederlanders de uitkering stopgezet, omdat zij het ’burgerservicenummer’ uit hun thuisland niet wilde geven. De bank vroeg deze voor het uitkeren van extra bijstand aan AOW-gerechtigden. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep gister bepaald.

De groep oudere Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben na hun komst naar Nederland te weinig AOW opgebouwd om van rond te komen. Zij vroegen om deze reden een AIO-uitkering (bijstandsuitkering voor gepensioneerden) aan bij de SVb.

Controle

Om te controleren of zij geen inkomen en/of vermogen in het thuisland hadden, vroeg de SVb om hun ’burgerservicenummer’. Deze wilde de AOW’ers niet geven, omdat de Turkse en Marokkaanse autoriteiten volgens hen wel eens misbruik van de informatie zouden kunnen maken. De SVb zette vervolgens de bijstandsuitkering stop.

Na de rechtbank heeft ook de Centrale Raad van Beroep de SVb gelijk gegeven. “Wie niet alle gewenste informatie verstrekt, heeft geen recht meer op een uitkering.” 

Discriminatie

Sommige AOW’ers vonden dat er sprake was van discriminatie. “De SVb deed alleen maar onderzoek omdat de bijstandsaanvragers dertien weken per jaar in Turkije of Marokko zaten. Daarmee zijn ze niet op afkomst of nationaliteit gediscrimineerd”, aldus de Centrale Raad. Het opvragen van buitenlandse BSN-nummers is geen inbreuk op de privacy.