Examenfraude Rijswijks Lyceum: vier docenten ontslagen

examen, school
Foto ter illustratie. Foto: KF

Vier docenten van het Rijswijks Lyceum zijn ontslagen nadat zij zich schuldig hebben gemaakt aan examenfraude. De docenten zijn vrijdag per direct uit hun functie ontheven.

Verbeteren

De vier leraren hebben na afloop van het herexamen in totaal zeven leerlingen van de school in Rijswijk de gelegenheid geboden het gemaakte examenwerk op onderdelen te verbeteren. Dat meldt het bestuur van de school, de Stichting VO Haaglanden.

Onderzoek

De examenfraude kwam aan het licht toen bij de tweede correctie van het herexamen geconstateerd werd dat scores hoog waren en antwoorden van een paar kandidaten sterk overeenkwamen met de antwoorden uit het correctievoorschrift. De schoolleiding heeft daarop onderzoek ingesteld. Er zal aangifte gedaan worden tegen de docenten.

De leraren hebben toegegeven de examenfraude te hebben gepleegd. Zij zouden dit hebben gedaan “ten behoeve van de school en de leerlingen”.

De examens van de leerlingen zijn ongeldig verklaard. Zij mogen in augustus opnieuw examen doen.