Onderzoek wijst uit: zwarte meisjes worden niet als kinderen gezien

zwart meisje

Zwarte meisjes worden door volwassenen als minder onschuldig en minder hulpbehoevend dan hun witte leeftijdsgenoten gezien. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het Centrum voor Armoede en Ongelijkheid van de Georgetown Universiteit.

Het ‘Girlhood Interrupted: the Erasure of Black Girls’ Childhood’ onderzoek, uitgevoerd door Rebecca Epstein, Jamilia J. Blake en Thalia Gonzalez, is het eerste onderzoek dat kijkt naar hoe zwarte meisjes door volwassenen worden gezien.

325 volwassenen met verschillende achtergronden op het gebied van etniciteit, huidskleur en onderwijs werden door onderzoekers onderworpen aan een vragenvuur. Er werd de deelnemers onder andere gevraagd of het zwarte of witte meisje eruit zag naar haar leeftijd, hoe zelfstandig het zwarte of witte meisje was en hoeveel kennis omtrent seksualiteit de deelnemers dachten dat beiden meisjes hadden. Het onderzoek werd uitgevoerd in vier leeftijdscategorieën: nul tot vijf, vijf tot negen, tien tot veertien en vijftien tot negentien jaar.

In 2014 werd een soortgelijk onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat zwarte jongens van onder de tien jaar als volwassener worden gezien en schuldiger zijn dan witte jongens van dezelfde leeftijd. Onderzoekers noemen dit ‘adultification’. “Uiteindelijk is adultification een vorm van dehumanisatie,” schrijven de auteurs van het onderzoek.

Resulaten

Het gros van de volwassen deelnemers dacht dat de de zwarte meisjes volwassener waren dan de witte meisjes. Ook dachten zij dat de zwarte meisjes minder bescherming en steun nodig hadden dan witte meisjes. Daarnaast vonden de volwassenen dat zwarte meisjes minder onschuldig waren dan hun witte leeftijdsgenoten.