Bouterse wenst geen Nederlandse inmenging in Suriname

desi bouterse, president, suriname,

Inmenging van Nederland, of welk land dan ook, wordt niet op prijs gesteld. Dit zei de Surinaamse president Desi Bouterse dinsdagmiddag in het parlement. “De Surinaamse regering hecht grote waarde aan haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid.”

Bouterse gaf dit antwoord op vragen van parlementsleden over het niet toelaten van een nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname.

Soevereiniteit

“Het waarborgen van onze eigen soevereiniteit is een hoge prioriteit van Suriname. Wat betreft de relatie met het Koninkrijk der Nederlanden wil de Surinaamse regering een zakelijke relatie, gestoeld op wederzijds respect en voordeel zonder inmenging in interne aangelegenheden’’, aldus het staatshoofd, die verder niet specifiek inging op de situatie van de geweigerde Nederlandse ambassadeur.

Toestemming

Anne van Leeuwen zou de positie in de zomer gaan vervullen, maar enkele weken voor zijn vertrek liet de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken weten dat de Nederlandse ambassadeur niet welkom was in Suriname. Opmerkelijk is dat de Surinaamse regering eerder wel toestemming had verleend aan van Leeuwen.

Onduidelijkheid

De Nederlandse regering tast tot nu toe in het duister over de reden van het niet toelaten van een nieuwe ambassadeur. Ex-minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken deed enkele pogingen, maar die bleven zonder resultaat.

Nederland heeft inmiddels wel een zaakgelastigde naar Suriname gestuurd. Deze heeft als opdracht om, naast het leiden van de ambassade, de relatie met Suriname te verbeteren. Nederland hoopt met de tijd alsnog een nieuwe ambassadeur naar Suriname te kunnen sturen.