Hulpofficierschap Surinaamse politie-inspecteurs ingetrokken

Politie inspecteurs 13 mei 2019
Vlnr: Sergio Gentle, Revelino Eijk en Raoul Hellings. Foto: KPS

De Surinaamse minister van Justitie en Politie Stuart Getrouw heeft de bevoegdheid van hulpofficier van justitie van de politieambtenaren Raoul Hellings (voorzitter van de Surinaamse Politiebond) en Sergio Gentle (penningmeester van de bond) ingetrokken. Dit meldt het Surinaamse Starnieuws.

Dit besluit is genomen op basis van een schrijven van vervolgingsambtenaren en de procureur-generaal. Ook de waarnemend korpschef is gehoord door de bewindsman. Uit het schrijven van alle vervolgingsambtenaren bij het Openbaar Ministerie blijkt dat ze concluderen dat door de leden van de Surinaamse Politiebond, te weten Gentle, Hellings en Milando Atompai (secretaris) grove uitlatingen zijn gedaan aan het adres van het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal. Dit betekent volgens de vervolgingsambtenaren desavouering van het gezag van het Openbaar Ministerie. Ook is de integriteit van het instituut aangetast.

De minister heeft overwogen dat de ambtenaren van politie Hellings en Gentle rijkelijk tekort zijn geschoten in hun functioneren als hulpofficier van justitie. Op grond van de overwegingen is de bevoegdheid van Hellings en Gentle vanwege gebleken ongeschiktheid tot nader order is ontnomen.

beschikking minister justitie en politie 14 mei 2019
De beschikking van de minister