“94% van de kinderen in Suriname ervaart geweld in opvoeding”

kindermishandeling, suriname
Foto: David Castillo Dominici

94% van de kinderen in Suriname ervaart een vorm van geweld tijdens de opvoeding. Dit zegt jurist Sharon Geerlings-Headley.

Symposium

Afgelopen vrijdag vond in Suriname het symposium ‘Samenwerking en bewustwording van de kinderbescherming in Suriname’ plaats. Dit werd georganiseerd door het Bureau Familierechtelijke Zaken (Bufaz) van het ministerie van Justitie en Politie. Geerlings sprak tijdens dit evenement en uitte haar zorgen. Het vertrappen van kinderrechten zou volgens haar steeds ernstigere vormen aannemen.

“De bescherming moet intensiever en effectiever en vooral naar de internationaal geldende wettelijke regels worden aangepast”, aldus de jurist. Ook zei Geerlings dat kinderbescherming tegenwoordig een veel diepere betekenis heeft en veel meer inhoud dan vroeger.

Het symposium moet tot een betere samenwerking leiden, voor zowel interne als externe partners die betrokken zijn bij alle vormen van kinderbescherming in Suriname.

Onderzoek

Het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) deed in 2016 onderzoek naar geweld tegen kinderen in Suriname. Dit werd gedaan in opdracht van De Nationale Assemblee (DNA) en Unicef. Het betrof hier een onderzoek van naar school gaande kinderen tussen de 11 en de 18 jaar.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 81% van de kinderen in aanraking komt met een vorm van geweld. Er werd gekeken naar lichamelijk geweld, psychologisch geweld, geweld op school, seksueel geweld en geweld in huis.

Uit het onderzoek bleek verder dat:

  • Meer dan de helft van de kinderen wordt blootgesteld aan psychisch thuisgeweld, zoals het schreeuwen en beledigen van een ouder of verzorger. Ook wordt vaak gedreigd met achterlating en het vernietigen van spullen.
  • 47% van het fysieke geweld plaatsvindt op lagere scholen.
  • Scholieren zich het meest onveilig voelen op LBO-scholen dan op andere niveaus. Ook werd hier tweemaal zoveel wapenbezit gerapporteerd. Het ontvangen en versturen van seksvideo’s en foto’s is op dit niveau ook het hoogst.
  • 27% van de leerlingen last heeft van pesten.
  • Behalve leerlingen, ook leerkrachten zich schuldig maken aan geweld tegen kinderen.
    Een op de vier leerlingen van het basisonderwijs is in het afgelopen jaar geslagen. Dit doet zich in mindere mate voor op MULO- en LBO-scholen.
  • Het beledigen en uitschelden van leerlingen het meest voorkomt op LBO-scholen. Scholieren worden hierbij uitgemaakt voor koe, ezel, lummel etc.