Bouterse instrueert Juspol-minister om zaak Surinaamse Politie Bond spoedig te behandelen

Bouterse-10 mei 2019
President Desi Bouterse van Suriname

President Desi Bouterse van Suriname, heeft de Surinaamse Politie Bond (SPB) gisteravond laten weten, dat hij de minister van Justitie & Politie, Stuart Getrouw, geinstrueerd heeft om hun zaak spoedig over te nemen en te behandelen. Dit nadat het staatshoofd eerder op de dag een schrijven van de bond heeft ontvangen, waarin gevraagd werd om ontvangen te worden voor een gesprek. Het Nationaal Informatie Instituut heeft dit iets na middernacht laten weten. 

De bond had een brief naar de president gericht, nadat op de Algemene Ledenvergadering er een motie was aangenomen. In de motie werd het bestuur van de bond opgedragen met de werkgever aan tafel te gaan teneinde meer duidelijkheid te krijgen over het insluitbeleid van politie ambtenaren en over de drie thans vastzittende leden van het Regio Bijstandsteam na het recent voetbalincident.

Gelet op het urgente karakter van deze kwestie vraag ik u met de behandeling ervan spoed te betrachten en om mij van de bereikte resultaten te informeren” aldus een passage uit het schrijven van de president aan de minister.