Radioprogramma ‘Zeven Even’ gaat de ether weer in

zeven even, radio, suriname
Faried Pierkhan (l) en Minister Jerry Miranda (r)

Minister Jerry Miranda van Openbare Werken en Telecommunicatie en Toerisme heeft vandaag een onderhoud gehad met directeur FariedPierkhan van RaparBroadcasting Network (RBN). In een goede en luchtige sfeer zijn partijen tot een vergelijk gekomen, waarbij afgesproken is dat het programma ‘Zeven Even’weer uitgezonden mag worden. Pierkhan zal erop moeten toezien dat het programma niet onnodig grievend overkomt.

Stopzetting

Op 1 november schreef minister Miranda een brandbrief naar RBN waarbij het bedrijf werd aangemaand het programma ‘Zeven Even’ onmiddellijk stop te zetten op straffe van het intrekken van de vergunning. Raadslieden van beide partijen hebben zich hierna over deze kwestie gebogen en adviezen uitgebracht naar beide partijen. Miranda geeft aan dat hiermee de zaak voor hem is afgedaan.

Nieuwe formule

In een gesprek zegt Pierkhan blij te zijn dat de plooien gladgestreken zijn en dat het programma opnieuw in de ether kan. Op de vraag wanneer het programma wederom een aanvang zal maken zei Pierkhan dat hierover met de programmamaker nader overleg gevoerd zal worden. Er wordt gedacht aan een eventueel nieuwe formule nadat het programma al dertig jaren succesvol wordt uitgezonden.