Suriname van rode naar oranje status op internationale corruptielijst

corruption perception index 2016, suriname, transparency international
Foto: Transparency International

Transparency International (TI) doet jaarlijks een onderzoek naar corruptie onder 176 landen. Deze organisatie is in 1995 opgericht met als doel om de wereld corruptievrij te maken. Op de nieuwe ‘Perceptions Index 2016’ neemt Suriname de 64e positie in met 45 punten en kruipt hiermee uit de rode zone.

Corruptie

Tweederde van de 176 landen scoort onder het gemiddelde. Op de website van de organisatie valt te lezen dat een score van onder de 50 wil zeggen dat een overheid faalt om corruptie op te lossen in een land. Deze landen worden geplaagd door een slecht functionerend en onbetrouwbaar politieapparaat en rechtssyteem. En als er anti-corruptiewetten zijn ingevoerd worden deze vaak genegeerd. Daarnaast zijn omkoping en afpersing in deze landen eerder regel dan uitzondering.

Suriname

Suriname haalde in 2015 een score van 36 en begaf zich hiermee op plek 88 (in het rood). In 2016 is er dus een kleine vooruitgang geboekt. Het land behaalde 45 punten en kwam hiermee in de oranje zone op plaats 64 terecht.

De Surinaamse regering schrijft in een persbericht dat het “verwacht dat de positie zal verbeteren en dat onder meer de volgende inspanningen daartoe zullen leiden, te weten:

1. De aangenomen anti-corruptiewet die sterk gericht is op preventie en aanpak van corruptie.

2. De aangenomen wet op Jaarrekeningen, die een goede aanzet geeft om verder te werken aan transparantie, goed bestuur en controle die noodzakelijk is voor Surinaamse bedrijven alsook het bestrijden van corruptie.

3. Wet Elektronisch Rechtsverkeer die het mogelijk maakt om de dienstverlening naar de burgers toe efficiënter te maken, waarbij processen tussen de overheid en burgers en overheidsinstanties onderling transparanter kunnen verlopen en hierdoor corruptie kan worden geëlimineerd.

4. De in voorbereiding zijnde nieuwe Comptabiliteitswet.

5. De in voorbereiding zijnde Aanbestedingswet.

6. Het publiceren van data m.b.t. de Staatsfinanciën op de website van de Overheid.”

Regio

De score van landen in de regio verschillen behoorlijk. Onder andere Guyana, Brazilië, Jamaica, Trinidad, Panama, Argentinië, Venezuela en Colombia scoren lager dan Suriname. Terwijl Costa Rica, Cuba, Uruguay en Chili juist hoger scoren.

corruption perception index 2016, americas, zuid, amerika, suriname, transparency international
De ‘Perceptions Index 2016’ van Noord-, Midden- en Zuid Amerika.
corruption perception index 2016, suriname, transparency international-
Het complete overzicht van de ‘Perceptions Index 2016’ met alle 176 landen.

Nederland bevindt zich op de 8e plaats met 83 punten. Denemarken en New Zealand delen de 1e plaats met 90 punten.